SLACK

You have to be 13+ to use Slack.  
Confirm your age before you register to Slack.


POLAND
Według polskiego prawa ze Slacka mogą korzystać osoby powyżej 16 lat.
Jeśli masz 13-16 lat, poproś rodzica o zgodę.

GREECE
Σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο, άτομα άνω των 15 ετών μπορούν να χρησιμοποιούν το Slack.
Εάν είστε 13-15 ετών, ζητήστε τη συγκατάθεση του γονέα σας.

HUNGARY
A magyar törvények szerint 13 év feletti emberek használhatják a Slack-et.

CZECH REPUBLIC
Dle Zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů může být aplikace Slack použita dítětem po dovršení patnáctého roku života. Děti mladší patnácti let můžou aplikaci používat pouze se svolením rodičů/zákonných zástupců.

JOIN TO SLACK